buy now

Thursday, January 21, 2010

lampiran bidang tugas

6
LAMPIRAN B BIDANG TUGAS GURU AKADEMIK, GURU KOKURIKULUM DAN GURU AMALI TINGKATAN 6
TUGASAN
PERKARA
JUMLAH WAKTU
INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH
Akademik
16 hingga 24
Kokurikulum
2
Penyelidikan/Konsultasi
2
Kolokium
2
JUMLAH
22 hingga 30
TUGAS LUAR BILIK DARJAH
Persediaan
4
Penyelidikan
3
Penilaian dan Pentaksiran
6
Penggubalan Item
2
JUMLAH
15
JUMLAH BESAR
37 hingga 45
GARIS PANDUAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU AKADEMIK TINGKATAN ENAM.
BIL
PERKARA
PERINCIAN TUGAS
1
Waktu Mengajar ( Contact Hours)
Interaksi dengan pelajar - 22-30 waktu ( keseluruhan)
 Akademik – 16- 24 waktu.
 Kokurikulum – 2 waktu.
 melibatkan pengurusan satu aktiviti samada persatuan/kelab, unit beruniform atau sukan/permainan
 Penyelidikan /Konsultasi - 2 waktu.
 melibatkan aktiviti membimbing pelajar membuat kajian dan penyelidikan, membimbing pelajar mengakses maklumat secara elektronik dan bahan bercetak.
 Kolokium – 2 waktu
 melibatkan pembentangan hasil kajian dan penyelidikan, komen dan ulasan guru.
.
2
Tugas Luar Bilik Darjah/ Tanpa Interaksi Dengan Pelajar.
Tugas guru akademik Tingkatan Enam tanpa interaksi dengan pelajar – 15 waktu ( keseluruhan )
 Persediaan - 4 waktu.
 Penyelidikan – 3 waktu.
 Penilaian dan Pentaksiran – 6 waktu.
 Penggubalan item – 2 waktu
7
PERINCIAN TUGASAN LUAR BILIK DARJAH TANPA INTERAKSI DENGAN PELAJAR.
1
a) Persediaan Guru
 4 waktu seminggu untuk membuat persediaan sebelum P&P.
 Fokus kepada 2 kelas tingkatan 6
 Menulis buku rekod mengajar/folio
 Membuat perancangan pengajaran, rujukan, penyediaan BBM, nota, latihan dan lain-lain.
 Membuat persediaan untuk membimbing pelajar membuat penyelidikan dan pembentangan hasil penyelidikan dalam kolokium.
 Menyediakan folio ( Folio P&P, Penyelidikan,Penilaian dan Pentaksiran dan Pengurusan Kokurikulum ) dan menghantar laporan kepada Penolong Kanan Tingkatan Enam setiap sebulan sekali.
b) Penyelidikan Guru
 2 waktu seminggu
 Membuat penyelidikan berkaitan mata pelajaran yang diajar bagi meningkatkan lagi kualiti guru dan pelajar.
 Guru harus menghasilkan sekurang-kurangnya satu penyelidikan setahun dan dibentangkan dalam kolokium.
c) Penggubalan Item.
 3 waktu seminggu.
 Merancang menggubal dan menyediakan soalan untuk ujian dan peperiksaan dalaman.
 Menyediakan bank item.
d) Penilaian dan Pentaksiran.
 6 waktu seminggu.
 Menyemak kertas ujian dan peperiksaan.
 Memasukkan markah pelajar ke dalam Sistem Penilaian dan Peperiksaan.
 Membuat ‘post mortem’ bagi setiap ujian dan peperiksaan
.

No comments:

Post a Comment

Kalendar


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...