buy now

Wednesday, February 3, 2010

JSU

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANAH MERAH (2)
JALAN ISMAIL PETRA 17500 TANAH MERAH KELANTAN
Tel : 09-9558701 Fax: 09-9555125
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) : MATA PELAJARAN GEOGRAFI 1 942/1 (STPM)
PEPERIKSAAN : AWAL TAHUN/PERTENGAHAN TAHUN/AKHIR TAHUN/PERCUBAAN
BENTUK SOALAN : ANEKA PILIHAN/STRUKTUR/ESEI/PROJEK

BAHAGIAN WAJARAN TAJUK DAN SUB TAJUK ARAS SOALAN JUMLAH SOALAN CATATAN
I II III
R S T R S T R S T
KERTAS 1
(ALAM SEKITAR FIZIKAL) 50% 1. SISTEM BUMI

1.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria (Bumi sebagai satu planet berbentuk sfera)
1.4 Tenaga (Kejadian empat musim dan pengaruhnya terhadap aktiviti manusia)
1.5 Peranan tenaga suria (Peranan tenaga suria terhadap hidupan, tumbuhan dan manusia)

2. SISTEM GEOMORFOLOGI

2.2 Konfigurasi bentuk bumi (Konsep dan proses endogenetik)
2.2 Konfigurasi bentuk bumi (Proses endogenetik – menghuraikan pembentukan bentuk bumi dan akibatnya)
2.3 Pembentukan landskap di kawasan tropika lembap (proses dan kesan bahangan suria)
2.3 Pembentukan landskap di kawasan tropika lembap (kesan luluhawa, hakisan dan pemendapan terhadap manusia)
2.3 Pembentukan landskap di kawasan tropika lembap (kesan luluhawa, hakisan dan pemendapan terhadap manusia)
2.3 Pembentukan landskap di kawasan tropika lembap (Luluhawa – jenis luluhawa dan prosesnya serta faktor luluhawa); kesan luluhawa terhadap aktiviti manusia.
2.3 Pembentukan landskap di kawasan tropika lembap (Lembangan Saliran)
2.5 Kemahiran amali sitem geomorfologi (Graf Bar)
2.6 Kajian Luar (pinggir pantai; proses geomorfologi di pinggir pantai, kepentingan kepada pembentukan muka bumi, impak kepada alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia)

3. SISTEM ATMOSFERA

3.1 Struktur dan kandungan atmosfera
3.2 Cuaca dan iklim (menjelaskan unsur cuaca dan iklim); menjelaskan peranan tenaga suria kepada aktiviti manusia; kepentingan lapisan dalam atmosfera; fakor yang menentukan jumlah penerimaan bahangan bumi.


1 atau 2
JUMLAH SOALAN KESELURUHAN 4 2 2 2 3 3 2 2 1 8 SOALAN JAWAB 4 SOALAN
MASA 3 JAM

Nota :
I : Pengetahuan R = Aras Rendah (Mudah)
II : Pemahaman dan Aplikasi S = Aras Sederhana
III : Analisis, Sintesis dan Penilaian T = Aras Tinggi (Sukar)SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANAH MERAH (2)
JALAN ISMAIL PETRA 17500 TANAH MERAH KELANTAN
Tel : 09-9558701 Fax: 09-9555125
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) : MATA PELAJARAN GEOGRAFI 1 942/1 (STPM)
PEPERIKSAAN : AWAL TAHUN/PERTENGAHAN TAHUN/AKHIR TAHUN/PERCUBAAN
BENTUK SOALAN : ANEKA PILIHAN/STRUKTUR/ESEI/PROJEK

BAHAGIAN WAJARAN TAJUK DAN SUB TAJUK ARAS SOALAN JUMLAH SOALAN CATATAN
I II III
R S T R S T R S T
KERTAS 1
(ALAM SEKITAR FIZIKAL) 50% 1. SISTEM BUMI

1.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria (Kecondongan paksi bumi dan kesannya, putaran dan perearan bumi dan kesannya)
1.4 Tenaga (Konsep tenaga, perbezaan penerimaan tenaga suria dan kaitannya dengan kejadian siang dan malam dan kejadian 4 musim)
1.5 Peranan tenaga suria (Peranan tenaga suria terhadap kehidupan tumbuh-tumbuhan)

2. SISTEM GEOMORFOLOGI

2.3 Pembentukan landskap di kawasan tropika lembap (Pinggir pantai, faktor hakisan dan pemendapan, dan pengaruh manusia)

3. SISTEM ATMOSFERA

3.2 Cuaca dan iklim (menjelaskan unsur bezantara suhu, menjelaskan angin tempatan, pengaruh angin tempatan kepada manusia)
3.2 Cuaca dan iklim ( menjelaskan kelembapan udara – kelembapan mutlak dan bandingan); Menjelaskan proses (sejatpeluhan dan pemeluwapan); Menghuraikan jenis kerpasan di kawasan tropika lembap (hujan perolakan dan hujan orografik)
3.5 Mikro iklim Bandar (Pencemaran udara dan kesan kepada manusia)
3.6 Kemahiran amali sistem atmosfera (Graf garisan)

4. SISTEM HIDROLOGI

4.2 Kitaran hidrologi (air larian permukaan, faktor yang mempengaruhi, dan kaitan hidrologi dengan manusia)

5. SISTEM EKOLOGI

5.3 Kajian luar (Kawasan hutan/tanah tinggi, gangguan terhadap keseimbangan ekosistem, dan pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem)


1 atau 2

JUMLAH SOALAN KESELURUHAN 2 4 1 3 3 1 2 4 4 8 SOALAN JAWAB 4 SOALAN
MASA 3 JAM

Nota :
I : Pengetahuan R = Aras Rendah (Mudah)
II : Pemahaman dan Aplikasi S = Aras Sederhana
III : Analisis, Sintesis dan Penilaian T = Aras Tinggi (Sukar)


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANAH MERAH (2)
JALAN ISMAIL PETRA 17500 TANAH MERAH KELANTAN
Tel : 09-9558701 Fax: 09-9555125
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) : MATA PELAJARAN GEOGRAFI 1 942/1 (STPM)
PEPERIKSAAN : AWAL TAHUN/PERTENGAHAN TAHUN/AKHIR TAHUN/PERCUBAAN
BENTUK SOALAN : ANEKA PILIHAN/STRUKTUR/ESEI/PROJEK

BAHAGIAN WAJARAN TAJUK DAN SUB TAJUK ARAS SOALAN JUMLAH SOALAN CATATAN
I II III
R S T R S T R S T
KERTAS 1
(ALAM SEKITAR FIZIKAL) 50% 1. SISTEM BUMI

1.2 Sistem suria (bumi sebagai satu planet yang memperoleh tenaga dari matahari)
1.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria (putaran dan peredaran bumi dan kesannya)
1.5 Peranan tenaga suria (Peranan tenaga suria terhadap kehidupan manusia)

2. SISTEM GEOMORFOLOGI

2.3 Pembentukan landskap di kawasan tropika lembap (luluhawa biologi, faktor tumbuh-tumbuhan dan haiwan, dan kesan luluhawa terhadap aktiviti manusia)
2.3 Pembentukan landskap di kawasan tropika lembap (lembangan saliran – pengangkutan sungai, BMB pemendapan, pencemaran sungai)
2.3 Pembentukan landskap di kawasan tropika lembap (pinggir pantai – perubahan aras laut, perubahan eustatik dan pemulihan isostatik); faktor hakisan dan pemendapan.
3. SISTEM ATMOSFERA

3.2 Cuaca dan iklim (menjelaskan tekanan udara dan edaran umum atmosfera, angin tempatan, dan pengaruh angin tempatan kepada manusia)
3.6 Kemahiran amali sistem atmosfera (Mengira data, Rajah Tiupan Angin, dan pengaruh angin kepada kegiatan manusia)

4. SISTEM HIDROLOGI

4.2 Kitaran hidrologi (proses menegak, proses mendatar, faktor yang mempengaruhi proses kitaran hidrologi)

5. SISTEM EKOLOGI

5.3 Kajian luar (Kawasan hutan, komponen asas ekosistem, aliran tenaga, dan pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem)


JUMLAH SOALAN KESELURUHAN 3 4 2 2 5 2 1 3 2 8 SOALAN JAWAB 4 SOALAN
MASA 3 JAM

Nota :
I : Pengetahuan R = Aras Rendah (Mudah)
II : Pemahaman dan Aplikasi S = Aras Sederhana
III : Analisis, Sintesis dan Penilaian T = Aras Tinggi (Sukar)SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANAH MERAH (2)
JALAN ISMAIL PETRA 17500 TANAH MERAH KELANTAN
Tel : 09-9558701 Fax: 09-9555125
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) : MATA PELAJARAN GEOGRAFI 1 942/1 (STPM)
PEPERIKSAAN : AWAL TAHUN/PERTENGAHAN TAHUN/AKHIR TAHUN/PERCUBAAN
BENTUK SOALAN : ANEKA PILIHAN/STRUKTUR/ESEI/PROJEK

BAHAGIAN WAJARAN TAJUK DAN SUB TAJUK ARAS SOALAN JUMLAH SOALAN CATATAN
I II III
R S T R S T R S T

JUMLAH SOALAN KESELURUHAN 8 SOALAN JAWAB 4 SOALAN
MASA 3 JAM

Nota :
I : Pengetahuan R = Aras Rendah (Mudah)
II : Pemahaman dan Aplikasi S = Aras Sederhana
III : Analisis, Sintesis dan Penilaian T = Aras
Tinggi (Sukar)

No comments:

Post a Comment

Kalendar


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...