buy now

Wednesday, February 3, 2010

kuliah

Jadual 8b : Rekod Pengajaran Modul Kuliah Matapelajaran Geografi

Subjek/
Tingkatan/
Masa Tajuk/
Tema Huraian Tajuk/
Tema Objektif Pembelajaran Aktiviti/
Strategi Sumber/
Alatan Refleksi/
Penilaian
Geograf 1
(Alam
Sekitar
Fizikal)

Minggu
ke 32

Tingkatan
(122 0rg)
6 ASV
6 ASS
6 AKM
6 AEK

Tempat
Kuliah 1
(DK1)

Tarikh/Hari
2.8.2009
(Ahad)

Masa
8.25 –
9.45 Pagi
Sistem
Atmosfera Kejadian
Angin
Monson
Edaran besar
beza musim
ikut hemisfera

Pembentukan
sel tekanan
yang berbeza

Kesan kejadian tsunami, tornado dan siklon tropika kepada persekitaran fizikal dan manusia Pelajar-
pelajar
dapat:

Beza musim
ikut
Hemisfera

Beza sel
tekanan
dan arah
angin

Menanda dan melabel
peta kosong

Menjelaskan 6 kesan gangguan cuaca dan iklim kepada persekitaran fizikal dan manusia Padanan
istilah dan
konsep

Melakar
Arah tiupan angin

Akses
Internet

Melukis
peta
minda

Menjawab
soalan Power
Point

Buku
Teks

Peta
kosong
benua
Asia

Helaian
kerja
soalan
struktur/
esei

(Sumber: Rekod Harian Pengajaran dan Pembelajaran Prauniversiti KERISMA, 2009)

Jadual 8a : Rekod Rancangan Pengajaran Tahunan Geografi

MINGGU/TARIKH TAJUK HURAIAN TAJUK CATATAN
Minggu ke 32
(02.08.2009 hingga 06.08.2009)
SISTEM ATMOSFERA:
Cuaca dan Iklim Menjelaskan
(i) Tekanan udara dan edaran umum atmosfera.
(ii) Angin Wilayah.
(iii) Angin Tempatan

Menjelaskan gangguan atmosfera
(i) Siklon Tropika
(ii) Tornado Angin monson dan badai selari.

Menghuraikan bayu laut dan bayu darat, angin pergunungan, angin lintang.

Menghuraikan kesan daripada tsunami, tornado dan siklon tropika.


(Sumber: Rekod Harian Pengajaran dan Pembelajaran Prauniversiti KERISMA

No comments:

Post a Comment

Kalendar


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...