buy now

Wednesday, February 3, 2010

markah kolokium

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANAH MERAH (2)
JALAN ISMAIL PETRA 17500 TANAH MERAH KELANTAN
Tel : 09-9558701 Fax: 09-9555125
FORMAT PEMARKAHAN KOLOKIUM
• ISU DALAM MATAPELAJARAN STPM
• DAPATAN/PERBINCANGAN HASIL PENYELIDIKAN

Nama Pelajar __________________________________ Tkt. ____________
Tajuk __________________________________________________
__________________________________________________
Matapelajaran ______________________________


Bil
Aspek/Perkara Markah
Penuh
Skala Markah

Cemerlang

Baik
Sederhana
Lemah
1 Pengenalan
Menyatakan tujuan dengan jelas, menarik peserta
5 (4,5) (3) (2) (1)
2 Kandungan
Relevan, fokus, sesuai dengan topik, idea kreatif dan
kritis, asas pengetahuan dan
pengalaman

30 (26-30) (20-25) (15-19) (1-14)
3 Penutup
Rumus isi penting, kesan
kepada peserta
10 (8-10) (6-7) (3-5) (1-2)
4 Bahasa Lisan
Pemilihan ayat dan perkataan,
Kelancaran penyampaian
20 (17-20) (13-16) (9-12) (1-8)
5 Bahasa Gaya (Non Verbal
Language)
Ekspresi muka, gerak geri,
kontak mata
10 (8-10) (6-7) (3-5) (1-2)
6 Penggunaan Teknologi
Multi media (power point),
audio-visual, publisher
15
(12-15) (8-11) (5-7) (1-4)
7 Keyakinan
Enthusiatic, rapport
5 (4-5) (3) (2) (1)


8 Penerapan nilai insaniah
(soft skills)
5 (4-5)

(3) (2) (1)

JUMLAH MARKAH
100 JUMLAH
MARKAH
PELAJAR

Ulasan ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Nama Penilai I ____________________________________ Tandatangan ____________
Nama Penilai II ____________________________________ Tandatangan ____________

Tarikh: ____________________

Hj Daud bin Muhamad
Hj Razali bin Samat
SMK Tanah Merah 2/1.11.2009

No comments:

Post a Comment

Kalendar


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...