buy now

Wednesday, February 3, 2010

pengurusan pu

<span style="font-family:arial;font-size:130%;">SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANAH MERAH (2)
JALAN ISMAIL PETRA 17500 TANAH MERAH KELANTAN
Tel : 09-9558701 Fax: 09-9555125PENGURUSAN PRAUNIVERSITI KERISMA

KEMAHIRAN INSANIAH (SOFT SKILLS) YANG BOLEH DITERAPKAN
DALAM PEMBINAAN KURIKULUM

• Proses Pengajaran dan Pembelajaran (Bilik Kuliah dan Tutorial)
• Proses Pengajaran dan Pembelajaran (Di Luar Bilik Kuliah dan Tutorial)
• Menjalankan Penyelidikan (Kerja Lapangan, Projek)
• Pembentangan/Kolokium

1. Kemahiran Lisan dan Pengucapan (Oral/Spoken communication skills)
2. Kemahiran komunikasi bertulis (Written communication skills)
3. Jujur (Honesty)
4. Kemahiran kumpulan/kolaborasi (Teamwork/collaboration skills)
5. Inisiatif dan motivasi kendiri (Self-motivation/initiative)
6. Kemahiran Etika Kerja (Work ethic/dependability)
7. Pemikiran kritikal (critical thinking)
8. Kemahiran Mengambil Risiko (Risk-taking skills)
9. Keluwesan/Penyesuaian (Risk-taking skills)
10. Kemahiran Kepimpinan (Leadership skills)
11. Kemahiran Interpersonal (Interpersonal skills)
12. Tekanan Kerja (Work under pressure)
13. Kemahiran Menyoal (Questioning Skills)
14. Kreativiti (Creativity)
15. Kemahiran Mempengaruhi (Influencing skills)
16. Kemahiran Penyelidikan (Research skill)
17. Kemahiran Mengorganisasi (Organization skills)
18. Kemahiran Menyelesai Masalah (Problem solving skills)
19. Kemahiran Multi-budaya (Multicultural skill)
20. Kemahiran Komputer (Computer skill)
21. Kemahiran Akademik/Pembelajaran (Academic/Learning skills)
22. Orientasi Perincian (Orientation skills)
23. Kemahiran Kuantitatif (Quantitative skills)
24. Kemahiran Pengajaran/Latihan (Teaching/training skill)
25. Kemahiran Pengurusan Masa (Time Management skills)


Unit Kurikulum
Prauniversiti KERISMA
SMK Tanah Merah 2, Tanah Merah, Kelantan.
HDM/31/10/2009

No comments:

Post a Comment

Kalendar


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...