buy now

Wednesday, February 3, 2010

tutorial

Jadual 9a : Modul Tutorial Matapelajaran Prinsipal Prauniversiti KERISMA

Bil Matapelajaran Bentuk Soalan Tutorial Contoh Jawapan
1 Pengajian
Perniagaan (a) Nyatakan ciri perdagangan antarabangsa. (5)

(b) Jelaskan sebab Malaysia menjalankan
perdagangan antarabangsa. (10)

(c) Huraikan kelebihan daripada aktiviti
perdagangan ini. (10) Buruh, pasaran
baru, teknologi,
kepakaran.
menggalakkan
pelabur asing.
2 Geografi (a) Nyatakan komponen asas ekosistem. (5)

(b) Berdasarkan gambar rajah, jelaskan aliran
tenaga dalam ekosistem kolam. (12)

(c) Jelaskan bagaimana aktiviti manusia
mengganggu ekosistem kolam. (8) Komponen biotik,
Komponen abiotik
Matahari kepada
pengguna.
Pertanian, industri
Pelancongan, dll
3 Sejarah (a) Jelaskan konsep manusia dan kehidupan
masyarakat Arab Zaman Jahiliah. (8)

(b) Bincangkan peranan pelbagai kelompok
masyarakat Quraisy Zaman Jahiliah dalam
(i) Ekonomi, (8)
(ii) Politik. (9)
Ciri kehidupan
masyarakat
Arab
4 Pendidikan
Seni Visual (a) Jelaskan pengertian Seni Visual dari segi:
(i) Estetik, (5)
(ii) Pengalaman langsung. (5)

(b) Bincangkan sumber idea karya pelukis
Malaysia. (15) Homages,
Media Massa,
Pemerhatian,
Persekitaran,
Imaginasi
5 Sains Sukan(a) Takrifkan konsep keagresifan dalam
konteks sukan. (5)

(b) Banding dan bezakan jenis keagresifan
dalam konteks sukan. (10)

(c) Jelaskan kesan pendekatan agresif
terhadap individu dalam sukan. (10) Takrif keagresifan
dalam sukan.
Kesan keagresifan
dalam sukan
terhadap individu
dan Negara

(Sumber: Modul Tutorial Prauniversiti KERISMA, 2009)

No comments:

Post a Comment

Kalendar


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...