buy now

Friday, September 9, 2011

contoh pendahuluan kajianKlik untuk dapat extra income SEKARANG!! dijamin mudah!


Topik 1: Pendahuluan
1. PengenalanKepadaKajian
2. Mengenalpastimasalahkajian
3. TinjauanLiteratur

Objektif: Padaakhirsesiinipesertadapat
• mengenalikonsepasaskajiandalampendidikan
• mengenalpastimasalahkajiandalampendidikan
• mengenalicara-caramembuattinjauanliteratur
Masa: 1 jam
Tajuk Prosedur Bahan/Sumber
a. PengenalankepadaKajian
i. DefinisiKajian
ii. TujuanKajian
iii. Jenis-JenisKajian
iv. Proses Kajian Aktiviti 1: PengenalanKepadaKajian
• Fasilitatormemberi input tentangtopik
• Fasilitatormenggunakanartikel-artikelkajiansebagaipanduanuntukpenerangan.
• Fasilitatormengemukakanbeberapasoalanberkaitandengantopik
Edaran:
• Power Point: PengenalankepadaKajian
• Artikelkajiankuantitatif
• Artikelkajiankualitatif
b. Mengenalpastimasalahkajian
i. Pernyataanmasalah
ii. Objektifkajian
iii. Persoalankajian Aktiviti 2: Mengenalpastimasalahkajian
• Fasilitatorberkongsimaklumattentangtopikdenganmerujukkepadaartikel-artikelkajian
• Pesertamengenalpastimasalahkajian
• Pesertamembinapersoalankajaindanfasilitatormemberimaklumbalas Edaran:

• Power PointMengenalpastiMasalahKajian
• Artikelkajiankuantitatif
• Artikelkajiankualitatif
c. TinjauanLiteratur
i. Konseptinjauanliteratur
ii. Kepentingantinjauanliteratur
iii. Bacaanberkaitanmasalahkajian
1. Teori/konsepberkaitanmasalahkajian
2. Kajianlepasberkaitanmasalahkajian Aktiviti 3: TinjauanLiteratur
• Fasilitatormenerangkankonsepdankepentingantinjauanliteratur
• Pesertamengenalikandunganbacaan-bacaanberkaitanmasalahkajian Edaran:
• Power PointTinjauanLiteratur
• Artikelkajiankuantitatif
• Artikelkajiankualitatif

No comments:

Post a Comment

Kalendar


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...